UČIONICE OKIĆENE BIJELIM TABLAMA

  • Štampa

Zrno po zrno, kamen po kamen, malo po malo i tako mi opremismo dvanaest kabineta bijelim tablama. Neko će pomisliti ili čak i reći kako to i nije nešto vrijedno hvale, a mi ćemo dodati da nisu u pravu ako se zna da škole i ne raspolažu sa novčanim iznosima koje ovakav poduhvat iziskuje.

Ne želimo ostati tajanstveni, svoj uspjeh i recept za njegovu realizaciju podijelit ćemo sa svima koji se interesiraju.

Važno je imati ideju i želju, a onda i društvo sa kojim se mogu podijeliti i ideje i želje.Prije nego se išta započne, trebalo bi zasukati rukave jer po onoj narodnoj „Ništa sa neba ne pada“ i nama nije samo od sebe palo. Pratili smo konkurse i aplicirali na razne projekte i održavali radionice. Nismo se libili ni najmanjih iznosa kako na početku našeg obraćanja rekosmo, zrno po zrno. A da, da ne zaboravimo za uspjeh potrebno je i strpljenje, jer ništa nije preko noći i ne može svanuti prije zore. Ipak, brzo smo mi to odradili i bijelim tablama obnovili kabinete učinivši ih zanimljivijim i moramo reći ljepšim. Naše zelene table su i dalje tu. Nikada nam nije „tabula rasa“ , a pošto sada imamo dvije, i zabilješke su bogatije i sadržajnije. Opće zapažanje je da su naši učenici postali aktivniji jer im je nekako draže sada izaći i markerima pisati po čistoj, bijeloj ploči.

b tabla

U ljetopisu škole bit će zabilježen na bijeloj stranici podatak da je zajedničkim trudom menadžmenta, nastavnika i Vijeća roditelja naše škole izvršena kupovina i postavljanje novih bijelih tabli, mali ali nimalo beznačajan korak u osavremenjivanju naših kabineta.