MALA SMO ŠKOLA

 

Mala smo škola, ali i košnica je ako ćemo pravo, pa daje tako sladak med. I u OŠ“Kreka“ zujimo, radimo i beremo uspjehe. Polaznici seminara British Council Škole za 21.stoljeće u sastavu Tahir Ferhatbegović, Edita Tosumbegović, Davor Tarade i Azra Ušanović nakon edukacije primijenili su i implementirali saznanja i strategije o razvoju kritičkog razmišljanja u nastavi ali i razvijanju digitalnih kompetencija učenika programiranju uz upotrebi micro:bit uređaja i izradi projekata. Urađena su dva projekta programiranja i održan niz časova uz primjenu strategija kritičkog promišljanja. Od svih prispjelih nastavnih priprema na nivou Bosne i Hercegovine među 30 nastavnih priprema uvrštena je u online katalog priprema jedna iz naše škole. Riječ je o održanom času u nastavi B/H/S jezika i književnosti u IX razredu na temu Ožalošćena porodica – odlomak komedije B.Nušića. Pripremu i čas uradila nastavnica Azra Ušanović.

Eto rekosmo, mala škola, ali mnogo uspješna i prepoznatljiva po dobrom timskom radu.