O školi "Kreka"

VIZIJA ŠKOLE:
Saradnjom, kreativnošću i kvalitetom do uspjeha.

MISIJA ŠKOLE:
Omogućiti učenicima da postanu odgovorni i nezavisni građani i pripremiti ih da stečeno znanje primjene i doprinesu napretku društva.


      Daleke 1897/98 školske godine u rudarskoj Kreki upisana je prva generacija đaka u tadašnju Prvu osnovnu školu. Od tada do danas škola je odškolovala na hiljade đaka i nekoliko puta mijenjala svoje ime. Najduže je nosila ime narodnog heroja Franje Rezača, a od 1994. godine nosi ime „Kreka“ i nastavlja slavni put Osnovne škole „Franjo Rezač“.

Visoki standardi u obrazovanju su imperativ nastavnicima ove škole kako bi učenici sticali što kvalitetnija i trajna znanja. Tako se nastavnici permanentno dodatno educiraju putem raznih seminara koje organizuju nevladine organizacije, Ministarstvo obrazovanja TK, te Prosvjetno - pedagoški zavod, a sve s ciljem da slijede savremeni trendovi u sticanju novih vještina i i znanja. 

Zanima li Vas kratak historijat škole?