Aktuelnosti

MALA SMO ŠKOLA

BritishCouncilLogo-703x422Mala smo škola, ali i košnica je ako ćemo pravo, pa daje tako sladak med. I u OŠ“Kreka“ zujimo, radimo i beremo uspjehe.

Opširnije...

ODLUKA O IZBORU UČENIKA GENERACIJE ZA ŠKOLSKU 2019./2020. GODINU

Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 26.05.2020. godine donosi odluku o izboru učenika generacije za školsku 2019/2020. godinu, Alma Pašalić je učenik generacije. Protiv ove Odluke može se uložiti žalba Školskom odboru u roku od 3 (tri) dana.

Opširnije...

OGLAS ZA IZBOR UČENIKA GENERACIJE

kapa maturantiNa osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/13), Nastavničko vijeće škole na sjednici održanoj 08.05.2020. godine raspisuje:

 O G L A S

za prijavu kandidata za izbor učenika generacije u školskoj 2019/2020. godini

Opširnije...

UPUTE ZA ONLINE RAD

‼️OBAVJEŠTENJE‼️

Dragi učenici, cijenjeni roditelji/staratelji

korona virus online radU skladu sa odlukom o organizaciji online nastave osnovnih škola u školskoj 2019/2020. godini.

Opširnije...

ŠAMPION INKLUZIJE

aAKada ljudi rade ono što doista vole i kada ta ljubav bude prepoznata, onda je samo nebo granica sreći i zadovoljstvu koje se u tim trenucima osjetiti može. Tako se osjećaju uposlenici Javne ustanove Osnovna škola „Kreka“ jer postadoše nosioci titule „Šampion inkluzije“.

Opširnije...

Stranica 1 od 11